PVC ROBOT 玩具

PVC ROBOT 创意机器人

PVC ROBOT 玩具机器人

利用简单的PVC管件,拼接而成,全部塑料,无金属件,可随意拆分,组合,适合小孩子DIY

PVC-liren.jpg PVC-pachong.jpg PVC-heying2.jpg